วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กำหนดการเรียนการสอนเพิ่มเติม

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชาองค์ประกอบศิลป์ภาพถ่าย อังคาร-ศุกร์ จะมีการ make-up class โดยขยายเวลาเรียนออกไปอีก section ละ 1 ครั้ง ในช่วงระหว่างวันที่ 2-5 มี.ค 53 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้ส่งรายงาน ขาดสอบข้อเขียน ขาดสอบปฏิบัติ ขาดส่ง contact sheet ไม่ทันตามกำหนดควรไป drop หรือพบ-ปรึกษา อ.ผู้สอนโดยด่วน (ไม่เกิน 4 ก.พ. 53)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น