วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ครูไม่ใช้เรือจ้างดังเช่นในอดีต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาในปรึกษาศิลปนิพนธ์ชั้นปีที่ 4 ทุกๆคน ที่ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี หลายคนผ่านพ้นไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีและน่าภาคภูมิใจยิ่ง อาจเป็นเพราะคุณเป็นฝีพายที่มีฝีมือจัดจ้าน หรือว่าโชคดีที่คลื่นลมสงบไม่ปรวนแปร บางคนก็ผ่านพ้นไปอย่างเพียงแค่เส้นบางๆที่ขีดกั้นอยู่ อย่างไรก็ผ่านพ้นได้ด้วยดีทุกคน เพราะเพียงความเพียรพยายาม ความมานะอดทนโดยมีเวลาเป็นเครื่องตัดสิน

สำหรับนักศึกษาในที่ปรึกษาของผม วันที่ 10-11 ก.พ. เป็นวันสุดท้ายของการนำเสนอผลงาน ขอให้ทุกคนโชคดีและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ของพวกคุณทุกคน หัสธสิน สมบูรณ์ผล วิถีชีวิตชาวบ่อเกลือ ชวลิต กรรมสาธก HIV ชีวิตเด็กชายขอบ นฤภร ธิตินาท โรงเรียนบัลเล่ต์ ชมพูนุช ธิตินาท ชีวิตคนเมือง นภรณ์ กาญจนสมวงศ์ อิทธิพลของสื่อ:การครอบงำความคิดและความรุนแรง ศิรปภัสร์ คล้ายวิจิตร ชีวิตริมฟุตบาท โดยทั้งหมดเป็นหัวข้อที่สะท้อนภาพของสังคม การเมือง วัฒนธรรม และเป็นบันทึกเรื่องราวด้วยภาพถ่ายหลากหลายมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ ผมประเมินศิลปนิพนธ์ของทุกคนอยู่ในระดับดีมาก รวมไปถึงผลงานที่น่าสนใจของ ชาคลิฟ เจริญบุญมา แฟชั่น story สารทูล พงษ์ประมูล สัญญาณบอกเหตุ นอทั้งนี้ร่วมไปถึงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปีที่ 4 ที่น่าสนใจหลายชิ้นที่ไม่ได้กล่าวถึง

บางคนอาจเข้าใจตามคติเดิมๆที่ว่า ครูอาจารย์เป็นแค่เพียงเรือจ้างที่คอยส่งพวกคุณข้ามฝั่งไป ความจริงแล้วผมเพียงแค่เป็นผู้สอน ผู้คอยแนะนำเป็นให้คุณเป็นฝีพายที่ดีและมีคุณภาพ คุณจะต้องพยายามจับไม้พายขึ้นมาแล้วพยามทุกวิถีทางที่จะพายไปขึ้นฝั่งเอง มิใช่คอยให้ผู้สอนหรือครูบาอาจารย์ส่งคุณข้ามฝั่งไปดังเช่นในอดีต เพราะว่า วันนี้เราไม่จมอยู่ในโลกของอดีต หากเราอยู่ในโลกปัจจุบัน วันนี้ และอนาคตข้างหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรอยู่ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น