วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

PHO Composition final

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ภาพถ่าย นำเสนอผลงานและส่งงานวันสุดท้ายพร้อมกันทั้ง 4 section วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม เวลา 9.30 น. บริเวณ ชั้น 2 ตึก 5 ไม่มี late หลังจากนี้ส่งงานไม่รับทุกกรณี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น